วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ภาพการจัดงานเมาลิดินนบีตำบลนาเคียน

ภาพการจัดงานเมาลิดินนบีตำบลนาเคียน ร่วมกับมัสยิดการาหมาด
บ้านหัวทะเล  ตำบลนาเคียน เมื่อ วัน พุธ ที่ 22 มิถุนายน 2554
ประจำปีงบประมาณ 2554
บนเวทีมีการอ่านอัลกุรอาน และมีการแสดงลิเกฮูลู ของเด็ก
เป็นการแสดงและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของมุสลิมภาคใต้ ไปด้วย