วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภาพกลุ่ม อสม ตำบลนาเคียน ร่วมแจกสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้าน

กลุ่ม อสม ตำบลนาเคียน ร่วมแจกสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้าน หลังจากน้ำลดให้กับชาวบ้านในตำบลนาเคียน  ในวันที่ 11 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำลดแล้ว ในๆบางพื้นที่ ในการช่วยเหลือครั้งนี้ เป็นการแจกข้าวสาร ปลากระป๋อง และอื่นๆ มีสมาชิก อสม หลายท่านที่ร่วมกันไปเยือนตามบ้านขอบคุณรูปภาพจากทีม อสม นาเคียน ในวันที่แจกจ่ายสิ่งของได้ถ่ายภาพมาจากมือถือ ภาพอาจจะไม่ชัดแต่ก็มีมาให้ดูกัน ซึ่งแสดงถึงน้ำใจและความรักสมัคคี ขอขอบคุณมากๆครับ